Haber

Chp, TBMM’nin “Siyasetin Yargıya Müdahalesini” Araştırmasını İstedi, AKP ve MHP Milletvekillerinin Oyları ile Reddedildi

CHP’nin “siyasetin yargıya müdahalesinin” araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu’nda; AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Hepimiz bunun altında kalacağız ve unutmayın tarih; Sokrates’i mahküm eden, Galileo’yu yargılayan, Dreyfus davasına bakan iradeyi değil Sokrates’i, Galileo’yu, Dreyfus’u yazdı” dedi. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise “Nazi rejiminde binlerce muhalifi idama mahküm eden halk mahkemelerinin baş yargıcı, Führer’e mektup yazıp ‘Halk mahkemeleri bundan böyle karar verirken o karara konu olan olayı siz değerlendiriyor olsaydınız nasıl karar vereceğinize inanıyorsa o yönde karar vermeye çalışacaktır’ diye yazıyordu. Bugün Türkiye’de de yargıçlar bu şekilde karar veriyor” diye konuştu.

CHP Kümesi, daha evvel; siyasetin yargıya müdahalesinin araştırılması için önerge vermişti. TBMM Genel Şurası’nda bugün, önergenin gündeme alınması önerisi görüşüldü. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, şunları söyledi:

“Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olan bağımsız yargı gücü günümüzde temel hak ve özgürlüklerin olduğu kadar kamusal tertibin de korunmasının garantisidir. Yargının bağımsızlığının gayesi ise bireylere her türlü tesir, baskı, yönlendirme ve kuşkudan uzak kalınarak adaletin dağıtılacağı itimat ve inancı vermektir. Şayet hakim, dışarıdan gelen öteki tesirlerle, telkinlerle kıymetlendirme yaparak karar verirse yani hukuk kurallarını tarafsız bir biçimde uygulamak yerine tesir altında karar verirse, tarafsız olmazsa bireylerin hukuk sistemine olan inancı sarsılır ve o toplumda devlete olan inanç yok olur. Bunun sonunda ise hoş ülkemiz Türkiye çağdaş dünyadan büsbütün kopar.

Sadakatten ayrılmayacağınıza yemin ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9’uncu unsuru ‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’ der; Anayasa’nın 138’inci unsuru ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler’ der. Anayasa yeterince hiç kimse yargıçlara telkinde bulunamaz.

Anayasa’mızın bu emredici hükmüne ve hukuk devletinin olmazsa olmaz bu güvencesine rağmen Türkiye’de en çok tartışılan mevzuların başında yargı bağımsızlığı ve yargıya yapılan baskılar gelmektedir. Türkiye’de pek çok hakim tarafsız olmak yerine iktidarın istediği yönde karar vermektedir ve bundan maalesef üzüntüyle, utançla bahsediyorum.

“HSK’NIN ATAMA, SORUŞTURMA VE YER DEĞİŞTİRME KARARLARIYLA HAKİM TEMİNATI YOK”

Değerli milletvekilleri, meslek örgütü yöneticileri, sendika, dernek yöneticileri, sanatkarlar, aydınlar, siyasetçiler konuşmaları ve toplumsal medya paylaşımları nedeniyle iktidar ve iktidar yandaşları tarafından amaç gösteriliyor ve maalesef yargı da bunu buyruk telakki ederek misyonunu yapıyor. Yani yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını siyasi iktidara teslim ediyor. AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleri, HSK’nın atama, soruşturma ve yer değiştirme kararlarıyla hakim teminatı yok sayılıyor.

“VEFA SALMAN’I HALA GÖREVİNE İADE EDİLMEDİ”

Yargının üzerine büyük bir gölge düşmekte sayın milletvekilleri. Bu hareket ve telaffuzlar kamu vicdanını yaralamakta ve yargıya olan inancı yok etmektedir; bunun altında hepimiz kalırız. Örnek mi istiyorsunuz? Yargıtay 12. Ceza Dairesi heyetinin Soma yargılamasında karar verdikten sonra karar düzeltme yolunda mahkeme heyetinin değiştirilmesi, 2 AKP üst seviye bürokratının bu daireye atanmasıyla kararın değişmesi; Cemal Kaşıkçı belgesinin Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Kahramanmaraş’a sürülmesi mahkeme tarafından alınan 3 farklı eksper raporuna karşın Vefa Salman’ın, Yalova Belediye Başkanımızın hala göreve atanamaması.

Mahkeme mahkeme gezdirilen, istenilen kararın altına imza atan kişinin Adalet Bakan Yardımcısı yapılması; en son, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı, Gezi direnişindeki aydınlar ve en son, yarın yargılaması yapılacak Ekrem İmamoğlu davasında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin Samsun’a gönderilmesi. Yazıktır, günahtır, yargı bağımsızlığına sakın el sürmeyin. Hepimiz bunun altında kalacağız ve unutmayın, tarih Sokrates’i mahküm eden, Galileo’yu yargılayan, Dreyfus davasına bakan, Kul Nesimi’yi idam eden iradeyi değil Sokrates’i, Galileo’yu, Dreyfus’u, Nesimi’yi yazdı.”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de CHP grubunun önerisi üzerine söz alarak, şunları açıkladı:

“Türkiye’de, demokrasinin ve hukuk devletinin karşısındaki en büyük tehditlerden biri, ulusal irade ismine hareket etme savıyla siyaseti ve devleti inhisarına alan AK PARTİ’dir. AK PARTİ’nin getirdiği bu ucube sistem, demokrasilerin olmazsa olmazı erkler ayrılığı sistemini yok etmiş, tüm erkleri birleştirip tek adama bağlamıştır. Böylelikle, her alanda olduğu üzere yargı sisteminde de o ne derse olur hale gelmiştir. Örneğin, “Bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız.” dediği ABD vatandaşı tutuklu rahibi, Amerika isteyince çarçabuk talimatla tahliye ettirip ülkesine göndermiştir. Tekrar, tutuklu Alman vatandaşı gazeteci için ‘Elimizde görüntüler, her şey var; bu, tam bir ajan terörist’ demiş birkaç gün sonra da talimat verip tahliye ettirmiştir.

KAHRAMANMARAŞ’A “SÜRÜLEN” HAKİM

Bağımsız olamayan yargının tarafsızlığından kelam etmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığı ise yapılan yandaş atamaları ve yandaş kayırma sistemi olan mülakatla büsbütün ortadan kaldırılmıştır. Şayet yargı bağımsız olsaydı İstanbul Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine seçilen bir kişi tek bir imza bile atmadan, üstelik üye seçiminde geciktirilerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilir miydi? Yargı bağımsız olsaydı hakimlik imtihanını Türkiye derecesi yaparak kazanan yeğenim yalnızca benimle birebir soyadı taşıdığı için mülakatta elenebilir miydi? Yargı bağımsız olsaydı bir hakim eski bir bakanın davasında ‘Tarafsız karar verebilir, müdahale edemeyiz’ denilerek Adalet Bakanının talimatıyla son dakikada kararnameye alınarak yeri değiştirilebilir miydi? Yargı bağımsız olsaydı hakimlik imtihanının yazılısından sonra mülakatı da geçen kızımın 900 kişilik kazandı listesinden ismi çıkarılabilir miydi? Şayet yargı bağımsız olsaydı Cemal Kaşıkçı belgesinin Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kahramanmaraş’a sürülebilir miydi?

Eğer yargı bağımsız olsaydı 31 Mart seçiminin iptal edilmesini eleştirdiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun mahkemesine bakan hakimin yeri duruşmadan birkaç gün önce değiştirilir miydi? Tabii ki hayır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in tabir ettiği üzere, Erdoğan kendisine ayrılan müddetin sonuna geldiğini biliyor; işi gücü bıraktı, Millet İttifakı’nın adayını soruyor. Sandığa gömüleceğini bile bile adaylığını açıkladı. Hiç merak etme Sayın Erdoğan, senin yerine özgürlük gelecek, adalet gelecek, demokrasi gelecek, bereket gelecek. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelecek sizi de tartacak. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!”

CHP’nin önerisi üzerine konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin şunları kaydetti:

“Otoriterlik, otoriterlik ve faşizm araştırmalarında klasik değer kazanmış bir eser olan Ernst Fraenkel’in diktatörlük teorisine bir katkı olarak kaleme aldığı “İkili Devlet” kaynağını okumanızı ve Nazi Almanya’sı ile AKP Türkiye’si yargısındaki benzerliği görmenizi tavsiye ederim.

Anayasa’nın 8’inci ve 138’inci maddelerindeki güvenceye rağmen Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsız değildir. İktidarın açıkladığı yargı paketlerine karşın yargıya inanç daima düşüyor. Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı gibi, konjonktürel kodlarla hareket ettiği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Türkiye’de yargı, her vakit için Türkiye’nin demokrasisi gibi sorunluydu. İstiklal mahkemeleri, DGM’ler, özel yetkili mahkemeler vesaire, daima sıkıntılıydı, daima lakin hiçbir vakit son yıllardaki kadar istikrarlı bir halde hukuksuzluğa, kanunsuzluğa hatta anayasasızlığa saplanıp kalınmamıştı. 17-25 Aralık operasyonlarıyla başlayan 15 Temmuz sonraki 5 bin hakim ve savcının ihraç edilmesi, Adalet Bakanlığınca 15 bin -ekseriyetle ki partili- hakim ve savcının atanması, Anayasa değişikliği sonrası HSK yapısının değişmesi ve herkesin bildiği AKP’li hukukçuların şura üyesi seçilmesi, tabiri caizse yargının AKP vilayet teşkilatına döndürülmesi gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık.

KOBANİ DAVASINI HATIRLATTI

Kobani kumpas davasının mahkeme lideri, biliyorsunuz, dolandırıcılık çetesinin üyesi olmakla gözaltına alındı. Olağan, mühlet kısıtlı olduğu için teker teker hepsine giremeyeceğim lakin şunu söyleyeyim: Olağan bir hukuk tertibinde ulusal ve milletlerarası mahkemelerin bağlayıcılık açısından sıralaması; AİHM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay, istinaf ve birinci derece mahkemesi olması gerekiyorken iktidarın beğenmediği yargı kararlarının tanınmamaktaki ısrarıyla Türkiye’de, Cumhurbaşkanı ve iktidar siyasetçileri, HSK, sulh ceza, ağır ceza, Anayasa Mahkemesi ve en sonda AİHM yer almakta, bu şekle dönüşmüş durumda. Çünkü İçişleri Bakanı: ‘Ben AİHM’in kararını boşlukta görüyorum’. Cumhurbaşkanı: ‘Ben AİHM’in kararını tanımıyorum’ diyebiliyor.

Tabii, yine bugün, muhaliflere karşı, özellikle Kürtlere karşı, HDP’ye karşı yargı eliyle inanılmaz bir dizayn etme durumu kelam konusu. Lakin yargıda şunu net bir halde görüyoruz…

AKP’lilerin kabahat savlarına karşın hiçbir halde yargılanmadığı, yargıda takımlaşma, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının -dediğimiz gibi- uygulanmaması, Kobani kumpas davası, siyasi soykırım operasyonları ve tekrar bugün İmralı tecridi gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yargının hukuku eğip bükerek, siyasi iktidarın temennilerine nazaran karar vermesi halinde ortaya çıkan durumun ya da çöküşün sonuçlarını tüm toplum yaşar, bugün yaşadığımız üzere.

NAZİLERDEN ÖRNEK VERDİ

Yine, Nazi rejiminden bir örnekle konuşmamı bitirmek istiyorum. Nazi rejiminde binlerce karşısı idama mahküm eden halk mahkemelerinin baş yargıcı Führer’e mektup yazıp ‘Halk mahkemeleri bundan bu türlü karar verirken o karara bahis olan olayı siz pahalandırıyor olsaydınız nasıl karar vereceğinize inanıyorsa o tarafta karar vermeye çalışacaktır’ diye yazıyordu. Bugün Türkiye’de de yargıçlar bu formda karar veriyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort